Monday, January 16, 2006

collected by AHMAD SHAFIEIAN

یک مرکز خرید شوهر وجود داشت که زنان می توانستند به انجا بروند
ومردی را انتخاب کنند که شوهر آنان باشد این مرکز پنج طبقه داشت وهرچه به طبقات با لا تر می رفتند خصوصیات مثبت مردان بیشتر می شد.اما اگر در طبقه ای دری را باز کنند یا باید ان مرد را انتخاب کنند یا اگه طبقه بالاتر رفتند دیگه حق برگشت ندارن وهر شخص فقط یک بار می تواند از این مرکز استفاده کند.

روزی دو تا دختر به این مرکز خرید رفتند تا شوهر مورد نظر خود را انتخاب کنند .
در اولین طبقه بر روی در نوشته شده بود :این مردان شغل و بچه های دوست داشتنی خواهند داشت دختر که تابلو را خوانده بود گفت خوب بهتر از بیکار بودن وبچه نداشتن است ولی دوست دارم ببینم بالاتری ها چگونه هستند ؟پس رفتند.

در طبقه دوم بر روی در نوشته بود این مردان شغلی با حقوق زیاد بچه های دوست داشتنی وچهره زیبا دارند دختر گفت هوم م م طبقه بالا چه جوریه ...؟

طبقه سوم :این مردان شغلی با حقوق زیاد بچه های دوست داشتنی وچهره زیبا دارند ودر کار خانه هم کمک می کنند دختر :وای ... چقدر وسوسه انگیز ولی بریم بالاتر و دوباره رفتند.

طبقه چهارم :این مردان شغلی با حقوق زیاد وبچه های دوست داشتنی دارند دارای چهره زیبا می باشند همچنین در کار خانه هم کمک می کنندوهدف های مالی در زندگی دارند دختر ها بوجد آمدند دختر :وای چقدر خوب پس چه چیزی ممکنه در طبقه آخر باشد.....؟

پس به طبقه آخر رفتتند آنجا نوشته شده بود :این طبقه برای این است که به شما دخترها ثابت کنند که هیچ چیز شما را راضی نمی کند دختر ها راضی شدنی نیستند
وحق استفاده از این مرکز را ندارید.
بعد آسمون را آفرید گفت : این هم قشنگه
بعد از اون مرد را آفرید و گفت : تو هم قشنگی

در آخر زن را آفرید و گفت : مشکلی نیست آرایش می کنه
خدا زمین را آفرید گفت : قشنگه

بعد آسمون را آفرید گفت : این هم قشنگه

بعد از اون مرد را آفرید و گفت : تو هم قشنگی

در آخر زن را آفرید و گفت : مشکلی نیست آرایش می کن
زن !!!

1. قلب زن پرتگاهی است هولناک که عمق آن را نمی توان حدس زد (لا مارتین )

2. زن ها جنگ را شروع می کنن ومرد ها آن را ادامه می دهند(ارنست همینگوی)

3.عقل در دست زن چنان گرفتار است که مرد در دست زن گریز رای (سعدی )

4. زن تنها حریفی است که پس از شکست مطالبه خسارت وغرامت میکند (ناشناس)

5. دو زن هرگزبه هم دوستی ومحبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم (لوفونس کار)

6. زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی زنان نمی توانند خود را زیبا نشان دهند(برنارد شاو)

7. بهتر است برده شیطان باشی تا برده زن (شللی )


به نظر من جنس کامپیوتر زن است. ولی چرا ؟؟

به دلایل زیر کامپیوتر زن است

1. با اینکه داده های زیادی دارند ولی ناداند

2. قرار است مشکلات را حل کنند ولی در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشان هستند

3. همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه میشوید اگر صبر کرده بودید مورد بهتری نصیبتان می شد

4. به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد
۵. کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد
6. کوچکترین اشتباهات را در حافظه خود ذخیره می کنند تا بعدها تلافی کنند
7. همین که پایبند یکی از انها شدید باید تمام پولتان را صرف خرید لوازم جانبی آنها کنید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home