Sunday, August 10, 2008

شکسپیر

شکسپیر: طوری نیست اگه آدم واسه کسی که دوستش داره غرورشو از دست بده.... ولی فاجعه است که به خاطر غرورش کسی را که دوست داره از دست بده

0 Comments:

Post a Comment

<< Home