Sunday, November 25, 2007

ضرب المثل:ازدواج

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی‌كند.
ضرب المثل اسكاتلندی
زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج كند كه زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی‌تواند مردی را كه شنونده خوبی نیست ، تحمل كند

هنگام ازدواج بیشتر با گوش‌هایت مشورت كن تا با چشم‌هایت.
ضرب المثل آلمان
لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست .
ضرب المثل چینی
مردی كه به خاطر " پول " زن می‌گیرد، به نوكری می‌رود.
ضرب المثل فرانسوی
زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می‌سازد.
ضرب المثل انگلیسی
زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه خرابه هم زندگی می‌كنند.
ضرب المثل آلمانی
داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت .
ضرب المثل لهستانی
دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد.
ضرب المثل ایتالیایی
داماد كه نشدی از یك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته‌ای .
ضرب المثل فرانسوی
دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می‌شوی و با دیگری فقیر.
ضرب المثل ایتالیایی
اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر.
ضرب المثل اسپانیایی
تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن .
ضرب المثل چینی
ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است .
ضرب المثل فرانسوی
- ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است .
سقراط
اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است .
محمد حجازی
انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی میتوانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنیم
با زنی ازدواج كنید كه اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می‌شد
بردون
برای یك زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " كر " باشد و زن " لال " .
سروانتس
پیش از ازدواج چشم‌هایتان را باز كنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید.
فرانكلین ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل!
تن
شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن .
سیریوس
عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .
بالزاك
با ازدواج ، مرد روی گذشته‌اش خط می‌كشد و زن روی آینده‌اش

سینكالویس
ازدواج كنید، به هر وسیله‌ای كه می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یك همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می‌شوید
سقراط
قبل از رفتن به جنگ یكی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا كن .
یكی از دانشمندان لهستانی
- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد.
كارول بیكر
- من تنها با مردی ازدواج می‌كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم .
آگاتا كریستی
ازدواج پدیده‌ای است برای تكامل مرد.
مثل سانسكریت

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است .
ناپلئون
شاد باشید
اشکاوند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home