Wednesday, June 02, 2010

روز مادر مبارک

میلاد فرخنده حضرت زهرای مرضیه برهمه مسلمین جهان تهنیت باد


زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است

در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست

مادرم! دعایم کن که با دعایت ، دلم خانه دردها نیست

عزیزترین عزیزانم ، روزت مبارک . . .


بیشتر مردان موفقیتشان را مدیون زن اولشان هستند

و زن دومشان را مدیون موفقیتشان

شاد وپیروز
و ایام به کام
احمد - اشکاوند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home