Sunday, August 19, 2007

خانواده خوشبخت

نشانه خانواده خوشبخت

طبيعي‌ترين شكل خانواده ‌اين است كه هيچ عاملي جز مرگ نتواند پيوند زناشويي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايي بيفكند . كوشش مصلحان جامعه ، مخصوصاً پيامبران خدا ، اين بوده است كه نظام خانواده ، يك نظام مستحكم و پايدار باشد و هيچ عاملي نتواند اين كانون سعادت را متلاشي گرداند . به هرحال خانواده خوشبخت نشانه‌هايي دارد كه در اينجا به چند نمونه آن اشاره مي‌شود :1-در بين اعضاي خانواده جمله « به من چه يا به توچه » ردو بدل نمي‌شود ، چرا كه اعضا به گفتگو و مشورت منطقي اعتقاد دارند و احساس مسؤوليت مي‌كنند .2-افراد به يكديگر اعتماد دارند و از اين اعتماد سوء استفاده نمي‌كنند و اعتماد را يكي از پايدارترين ويژگي ازدواج موفق و خانواده موفق مي‌دانند .3- تاجايي كه امكان دارد با هم هستند و در مهماني‌ها يا كارهاي مربوط به خانواده تنها نمي‌روند . همدلي ، همكاري ، همفكري ،‌ هماهنگي را بقاي خانواده خوشبخت مي‌دانند.4- باهم اتحاد دارند و در مسايل مختلف ، با گفتگو و مشورت به تفاهم مي‌رسند و سعي مي‌كننداگرسوء تفاهم به وجودآمد ، آن را در درون خود بدون اين‌كه كسي بفهمد حل كنند .5-به سليقه‌ها و عقايد يكديگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل مي‌كنند .6-نسبت به هم شرم مسموم ندارند يعني خواسته‌هاي طبيعي خودشان را بدون نگراني يا خشونت ابراز مي‌كنند .7-به حريم يكديگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراتر نمي‌روند .8-نگران سلامت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت مي‌كنند . اگرچنانچه مشكلي به وجود آيد سعي وافر در حل مشكل را دارند .9-در بيشتر اوقات لحظات خوشي را كه بايكديگر بوده‌اند مرور مي‌كنند ، دنبال خاطرات تلخ نيستند ، دوست دارند هميشه در خوشي ، شادي و نشاط زندگي كنند .10-براي فاميل‌ها و همسايه‌هاي خود اهميت قائل‌اند و پذيراي فاميل يكديگر هستند .11-از امور مالي يكديگرخبردارند و چيزي را از يكديگر پنهان نمي‌كنند ، صرفه‌جويي و پس‌انداز كردن جزء برنامه‌هاي اقتصادي خانواده‌هاي خوشبخت است . 12-براي رشد يكديگر تلاش كرده و زمينه پيشرفت خانواده را فراهم مي‌كنند .13-افراد به هم افقي نگاه مي‌كنند نه عمودي ، يعني هيچ كس خود را برتر از ديگري و در مقام قدرت نمي‌بيند . ديكتاتوري ، زور و قدرت طلبي حاكم نيست .14- همه اعضاء احساس برنده بودن ، موفق بودن ، اميدداشتن مي‌كنند و خودشان را در زندگي برنده مي‌دانند .15-دركنار هم احساس امنيت و آرامش مي‌كنند نه ترس و اضطراب يا تنش و درگيري . 16- علاقه ، عشق ، محبت ، صفا و يكدلي خود را هم در رفتار و هم در گفتار به يكديگر ابراز مي‌كنند .17-از يكديگر انتظار بيجا و توقع نامناسب ندارند .18-اگر مشكلي پيش بيايد به راه‌حل فكر مي‌كنند و به دنبال مقصر و گناهكار نمي‌گردند ، دست به علت‌يابي و ريشه‌يابي آن مشكل مي‌زنند و راه‌حل منطقي ارائه مي‌دهند .19-هريك از طرفين پيوسته به فكر خوشحال كردن و راضي نگه‌داشتن يكديگر هستند .20-زن و شوهر به خاطر همديگر زندگي مي‌كنند ، اول خود بعد ديگران ، زندگي آنها به خاطر بچه‌ها يا ترس از طلاق و حرف‌ مردم نيست .21-زن و مرد مي‌توانند هرروز به دنياي اختصاصي يكديگر نزديك‌تر شوند ، كار به مسايل خصوصي و زندگي ديگران ندارند .22-با درخواست‌هاي يكديگر برخوردهاي مثبت و منطقي دارند .23-زن و مرد در كنار يكديگر هستند نه رودر رو و رقيب يكديگر ، بلكه رفيق هم هستند و واكنش منفي از خود نشان نمي‌دهند .24-خانواده‌هاي خوشبخت تلاش دارند كه بچه‌هاي خوب و خوشبختي نيز به جامعه تحويل دهند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home