Sunday, February 04, 2007

زندگي گل سرخئ است که گلبرگهايش خيالي وخارهايش واقعي است. بجاي دسته گلي که فردا در قبرم نثار مي کني امروز با شاخه گلي کوچک يادم کن. به جاي سيل اشکي که فردا بر مزارم مي ريزي امروز با تبسمي شادم کن. به جاي متن هاي تسليت که فردا برايم مي نويسي امروز با يک پيغام کوچک خوشحالم کن من امروز به تو نياز دارم نه فردا. بعضي كلمات همانند سكه بر اثر زيادي استعمال ساييده مي‌شوند و نقش و نگارشان محو مي‌شود، آزادي هم يكي از اين كلمات است. مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید . اينگونه زندگي کنيم: ساده اما زيبا، مصمم امابي خيال، متواضع اما سربلند، مهربان اما جدي، سبز اما بي ريا، عاشق اما عاقل. دستم بوي گل مي داد. مرا به جرم گل چيدن گرفتند و محاكمه كردند هيچ كس با خود فكر نكرد كه شايد من گلي كاشته باشم. عشق مثل آب می ماند می توان در دست قایمش گرفت اما آخر که دست را باز می کنی می بینی نیست. قطره قطره می چکد و بدون اینکه بفهمی می بینی دستت پر از خاطره هاست. وقتي که گفتي تا اخر دنيا با تو مي مانم او موقع بود که فهميدم چرا مي گویند دنيا دو روز است؟ زنان هوشيارتر از آن هستن که مردانگي خود را به همسران خود نشان بدهند. عشق یعنی یک نفر دیگر هم آرزوهایت را بداند. عشق ایستادن زیر باران و مرطوب شدن با هم نیست عشق آن است که یکی برای دیگری چتری شود و او هیچ وقت نداند که چرا مرطوب نشد. گفتم دوستت دارم نگاهي به من کرد و گفت: چند تا؟ دستانم را بالا کردم و تمام انگشتهاي دستم را نشانش دادم اما او به کف دستانم نگاه مي کرد که خالي بود. از شمع 3 چيز آموختم: ايستاده بميرم بي صدا بميرم به پاي دوست بميرم. بهترين ثروتها ترك آرزو است. زندگي نه آنقدر شيرين و مرگ نه آنقدر تلخ است كه انسان شرافتش را به آن بفروشد.
آن کس که ميگريد يک درد دارد و آن کس که مي خندد هزار
و يک درد.
behkam bashid**********EDIT:By AHMAD - Esfahan-Ashkavand

0 Comments:

Post a Comment

<< Home