Monday, November 24, 2008

بارش بی وفایی

باران نباش تا با التماس به شیشه بکوبی که نگاهت کنند. ابر باش که با التماس نگاهت کنند که بباری


به علت بارش بي وفايي، جاده عشق لغزنده است، لطفا با محبت حركت كنيد!!! !!!

این جمله آخر را دیروز توی ماشین موقع برگشتن از محل کار از رادیو جوان شنیدم
امیدوارم هیچ جاده ای برای عشاق لغزنده و صعب العبور نباشه.


شاد و پیروز باشید


اشکاوند
پاییز 1387

Tuesday, November 18, 2008

قوانینی که نیوتن از قلم انداخت

...============ ========= ========= ===قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.

قانون تلفن:

اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.

قانون تعمیر:

بعد از این که دست‌تان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.

قانون کارگاه:

اگر چیزی از دست‌تان افتاد، قطعاً به پرت‌ترین گوشه ممکن خواهد خزید.

قانون معذوریت:

اگر بهانه‌تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین‌تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین‌تان، دیرتان خواهد شد.

قانون حمام:

وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.

قانون روبرو شدن:

احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید افزایش می‌یابد.

قانون نتیجه:

وقتی می‌خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی‌کند، کار خواهد کرد.

قانون بیومکانیک:

نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

قانون تئاتر:

کسانی که صندلی آنها از راه‌روها دورتر است دیرتر می‌آیند.

قانون قهوه:

قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید

Sunday, November 16, 2008

سوگند به اسب و ماه و زیتون و

خداوند گفت:سوگند به اسبان دونده ای که نفس نفس می زنند؛

سوگند به اسبانی که به سم از سنگ آتش می جهانند؛

اسبان شنیدند و چنین شد که بی تاب شدند و چنین شد که دویدند، چنان که

از سنگ آتش جهید. اسبان تا همیشه خواهند دوید از اشتیاق آن که خدا

نام شان را برده است؛

خداوند گفت: سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. و زیتون انجیر شنیدند

چنین شد که رسم روییدن پا گرفت و سبزی آغاز شد و چنین شد که

دانه شکفتن آموخت و خاک رویاندن و چنین شد که انجیر جوانه زد

و زیتون میوه داد؛

خداوند گفت: سوگند به آفتاب و روشنی اش. سوگند به ماه چون از پی آن بر آید

سوگند به روز چون گیتی را روشن کند و سوگند به شب چون فرو پوشد و

سوگند به آسمان و سوگند به زمین؛

آن ها شنیدند و چنین شد که آفتاب بالا آمد و ماه از پی اش. و چنین شد که

روز روشن شد و شب فرو پوشید. و چنین شد که آسمان بالا بلند شد و

زمین فروتن؛

و انسان بود و می دید که خداوند به اسب و به انجیر قسم می خورد، به

ماه و به خورشید و به هر چیز بزرگ و کوچک؛

و آن گاه دانست که جهان معبدی مقدس است و هر چه در آن است متبرک

و مبارک است؛

پس انسان مومنانه رو به خدا ایستاد و تقدیس کرد اسب و زیتون و

ماه را، آفتاب را و انجیر و آسمان را...؛

شاد باشید و ایام به کام
اشکاوند

Love and Religion

If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.
Michel de Montaigne

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.
H. Jackson Brown, Jr.

Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.
James A. Baldwin

A loving heart is the beginning of all knowledge.
Thomas Carlyle

Love is my religion - I could die for it.
John Keats

At the touch of love everyone becomes a poet.
Plato

Good Luck
Ashkavand----اشکاوند

Sunday, November 02, 2008

صلح واقعی= True Peace

روزی پادشاهی اعلام کرد به کسی که بهترین نقاشی صلح را بکشد، جایزه بزرگی خواهد داد.

هنرمندان زیادی نقاشی هایشان را برای پادشاه فرستادند. پادشاه به تمام نقاشی ها نگاه کرد ولی فقط به دوتا از نقاشی ها علاقه مند شد.

در نقاشی اول، دریاچه ای آرام با کوه های صاف و بلند بود. بالای کوه ها هم آسمان آبی با ابرهای سفید کشیده شده بود.

همه گفتند: این بهترین نقاشی صلح است. در نقاشی دوم هم کوه بود ولی کوهی ناهموار و خشن، در بالای کوه آسمانی خشمگین رعد و برق می زد و باران تندی می بارید و در پایین کوه آبشاری با آبی خروشان کشیده شده بود.

وقتی پادشاه از نزدیک به نقاشی نگاه کرد، دید که پشت آبشار روی سنگ ترک برداشته، بوته ای روییده و روی بوته هم پرنده ای لانه ساخته و روی تخم هایش آرام نشسته است. پادشاه نقاشی دوم را انتخاب کرد.

همه اعتراض کردند ولی پادشاه گفت: صلح در جایی که مشکل و سختی ای نیست، معنی ندارد. صلح واقعی وقتی است که قلب شما با وجود همه مشکلات آرام و مطمئن است. این معنی واقعی صلح است.

شاد باشید
اشکاوند **** Ashkavand